Wymiana walut online

Kantor internetowy a platforma wymiany społecznościowej.


Możliwości wymiany walut online są trzy: kantory internetowe funkcjonujące w podobny sposób jak tradycyjne placówki, z tym, że w internecie, platformy społecznościowe, które umożliwiają wymianę walut między użytkownikami oraz platforma grupowego zakupu waluty. Rynek wymiany walut online w Polsce jest szacowany na ponad 20 mld zł (dane szacunkowe na 2013 roku).

Subscribe to RSS - Wymiana walut online