Regulamin serwisu kantorbox.pl

Regulamin serwisu kantorbox.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Internautów ze strony kantorbox.pl lub jakichkolwiek jej podstron. Obowiązuje on do czasu jednostronnej zmiany jego treści, które to zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie kantorbox.pl/regulamin.

I. Część informacyjna serwisu.

 1. Kantorbox.pl (dalej również "Serwis") jest stroną internetową służącą do wyszukiwania i porównywania najpopularniejszych w Polsce kantorów internetowych i platform społecznościowych umożliwiających swoim użytkownikom zakup i sprzedaż walut obcych poprzez sieć Internet. Porównanie jest prezentowane na podstawie kursów walut, które są automatycznie pobierane w jednym momencie ze stron będących częścią zestawienia.
 2. Właściciel Serwisu posiada prawa majątkowe i prawa autorskie do oprogramowania, grafiki, a także wszelkich artykułów, analiz i raportów znajdujących się na stronie. Bez zgody Właściciela Serwisu zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie w całości lub fragmentów jakiejkolwiek części Serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt(małpa)kantorbox.pl.
 3. Wszystkie artykuły, analizy, raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów ich autorów i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako rekomendacje autora lub serwisu do zakupu, sprzedaży albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Żadne z wyżej wymienionych materiałów znajdujących się na Kantorbox.pl nie mogą być uznawane za „rekomendacje” lub „doradztwo” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.
 4. Kursy na Kantorbox.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożoną przez właściciela serwisu, a jedynie automatycznie pobraną informacją z różnych stron internetowych.
 5. Chociaż właściciel dokłada wszelkiej staranności i przygotowuje porównanie według jednorodnej metodologii, wszystkie dane prezentowane przez nasz Serwis należy traktować wyłącznie informacyjne. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy samemu wcześniej sprawdzić i potwierdzić poprawność danych bezpośrednio na stronach kantorów internetowych i platformach wymiany walut. W szczególności dotyczy to sprawdzenia kursów walut, które zmieniają się nieustannie w czasie i należy mieć uwadze, że kursy w Serwisie mogą się nieznacznie różnić od aktualnych na stronach kantorów lub platform, ponieważ zostały pobrane w innym momencie. W większości kantorów internetowych i platform wymiany walut, po przelaniu pieniędzy na ich konto samemu wybieramy odpowiedni dla siebie moment transakcji walutowej, w którym obowiązuje nas aktualny kurs dostępny na stronie kantoru, lub sami decydujemy o wysokości kursu wymiany, lub o złożonej ofercie.
 6. Kantorbox.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte przez użytkowników w oparciu o materiały zamieszczone na Kantorbox.pl, jak i również skutki operacji dokonywanych z prezentowanymi w Serwisie kantorami internetowymi i platformami wymiany walut.
 7. Chcąc świadczyć usługi dostosowane do użytkownika, Kantorbox.pl stosuje pliki cookies, które zapisywane są przez nasz serwer na komputerze użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności i cookies.

II. Forum.

 1. Korzystać z kantorbox.pl/forum (dalej również „Forum”) mogą wszyscy i każdy Użytkownik dokonujący wpisu lub rejestracji akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać dobrych manier i porządku na Forum.
 2. Korzystanie z Forum nie wymaga podawania danych osobowych, a treści są dostępne anonimowo. Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom adresów e-mail podanych przy rejestracji w celu udzielania opinii na Forum.
 3. Na Forum należy zakładać dyskusje w odpowiednich działach, które nie są powieleniem innych rozpoczętych i prowadzonych już rozmów.
 4. Zabronione jest niepotrzebne formatowanie tekstu (np. używanie dużych liter, używanie jaskrawych kolorów).
 5. Nie jest dozwolone również obrażanie innych osób, nacji lub religii, używanie wulgaryzmów, propagowanie narkomanii, alkoholizmu, treści pornograficznych bądź innych zabronionych lub przyczyniających się do łamania praw autorskich, a także treści zawierające reklamy lub sprawiające takie wrażenie.
 6. Administrator Forum w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, modyfikacji lub usuwania wpisów, w szczególności tych, które są niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 7. Serwis nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej za działania Użytkowników.